Om klubben

Bergen HEMA er en frivillig organisasjon (orgnr. 914 067 103) som skal fremme HEMA (Historical European Martial Arts) og relaterte aktiviteter i Bergen. Klubben ble startet høsten 2014 av fire utøvere med mange års erfaring fra HEMA.

Styret og trenere

Margit Reiersen, leder, hjelpetrener

Margit Reiersen, styreleder og hjelpetrener

Petter Vegsund Brodin, nestleder, hovedtrener

Petter Vegsund Brodin, nestleder og hovedtrener

Daniel Flokenes, kasserer og hjelpetrener

Daniel Flokenes, kasserer og hjelpetrener

Knut Bonan, sekretær, hjelpetrener

Knut Bonan, sekretær og hjelpetrener

Vedtekter

Bergen HEMAs vedtekter (åpnes i eksternt vindu)